Om OPO

OPOs arbeidsprogram

1. Permanent innsynslov
1.1 Arbeide for en permanent innsynslov
1.2 Knytte kravet om en permanent innsynslov til kravet om en fast nedgraderingsordning for de hemmelige tjenestene.

2. Bidra til å løse problemene fra fortida for den enkelte
2.1 Støtte medlemmer i erstatningssaker, kreve utvidede rettigheter for overvåkede og deres familier og fortsette arbeidet med å få offentlig tilskudd til dette arbeidet.
2.2 Arbeide for nedgradering og rett til innsyn i mappene etter 1977.
2.3 Arbeide for å gjøre Stortingets unnskyldning kjent for allmennheten.

3. Delta i offentlig debatt
3.1 Prioritere deltaking i den offentlige debatten om overvåking.
3.2 Delta som høringsinstans ved lovendringsforslag og andre høringssaker som er relevante for OPO.
3.3 Arbeide mot etablering av internasjonale overvåkingssystemer, terrorlister og overvåking av nye grupper på politisk, etnisk eller tilsvarende grunnlag.

4. Utvide politisk kontaktnett
4.1 Knytte oss nærmere til aktiv ungdom, innvandrer- o minoritetsmiljøer og til brede folkelige bevegelser – for eksempel antiglobaliseringsbevegelsen, miljøbevegelsen o.a.
4.2 Oppfordre politiske partier og deres ungdomsorganisasjoner til å ta inn et eget punkt i sine arbeidsprogram om ”kamp mot politisk overvåking”.

For øvrig vil arbeidet i styre og arbeidsutvalg konsentrere seg om løpende saker som er forankret i formålsparagrafen, og den er det ingen endringer i

Legg igjen en kommentar